เรียน สมาชิกผู้อ่านทุกท่าน ทางทีมงานมีความประสงค์ที่จะแจ้งอัพเดตการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของแอพพลิเคชั่น ภายใต้แพลตฟอร์มของอุ๊คบี โดยแอพพลิเคชั่น “B2S eBook Store” จะหยุดให้บริการในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถทำการซื้อหนังสือกับนิตยสารทั้งหมดได้ แต่ยังคงสามารถอ่านหนังสือที่ซื้อมาก่อนหน้าได้ปกติ โดยที่ตัวแอพพลิเคชั่นเองจะถูกถอดออกจาก App Store และ Play Store ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้อ่านที่สมัครสมาชิกแบบระบบต่ออัตโนมัติ ทางระบบจะไม่ทำการต่อสมาชิกในรอบถัดไป หลังจากที่ตัวแอพพลิเคชั่นได้ถูกถอดจากร้านค้าแล้ว ทางทีมงานขอแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านทำการสมัครบัญชีอุ๊คบีซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูลการหนังสือและนิตยสารของท่านไว้ โดยผู้อ่านสามารถใช้บัญชีดังกล่าวกับแอพพลิเคชั่น OOKBEE สำหรับการบริการในโอกาสต่อๆ ไป โดยยังรักษาข้อมูลเดิมไว้ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Ookbee คลิกที่นี่ ทีมงานอุ๊คบีขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริการของเรา ทางทีมงานยังคงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของผู้อ่านทุกท่าน ติดต่อ: member@ookbee.com โทร (+66)2-187-2222 กด 2


Dear Valued Customer, We hope you are enjoying a great eBook and eMagazine! We would like to inform you that B2S eBookStore app will no longer supports new purchases since April 30th,2015 and the app will be removed from App Store and Play Store on May 31st, 2015. In addition, auto renewal type subscription will also no longer renew itself after app removal. We strongly recommend all customers to secure your library history by signing in to Ookbee account in order to sync all your purchases across to Ookbee products. You can still access to all of your purchased contents via Ookbee app. Download Ookbee Application, click here. Thank you very much again, and we hope you continue enjoying reading eBook and eMagazine on Ookbee! Contact us: member@ookbee.com Tel. (+66)2-187-2222 ex. 2